Algemene Leveringsvoorwaarden

BVo Advies Ontwerp & Installatie hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) vastgesteld door UNETO-VNI

Zoals gedeponeerd bij de K.v.K. Oost- Brabant onder nummer 52582574

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007.pdf

BVo Advies Ontwerp & Installatie hanteert de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005

Zoals gedeponeerd bij de K.v.K. Oost- Brabant onder nummer 52582574

De Nieuwe Regeling DNR 2005.pdf