Energie Logger

Waarom gebruik maken van de Fluke 1735 Power Logger?

Als u vermoed dat er gebreken zijn in uw elektrische installatie en u wilt weten wat daarvan de oorzaak is, bijv. een defecte machine.

U wilt exact weten waar en wanneer u extreme pieken in uw verbruik hebt zodat u deze kunt elimineren.

De Fluke 1735 meet en registreert automatisch spanning, stroom, vermogen, harmonischen en bijbehorende waarden van netvoedingskwaliteit. Deze registratie kan tot een periode van maximaal 45 dagen.

Het apparaat registreert in deze periode automatisch meer dan 500 parameters over de netvoedingskwaliteit. De metingen geven meer inzicht, minder onzekerheid en door de informatie kan er een betere beslissing genomen worden over de netvoedingskwaliteit en het energieverbruik.

De geregistreerde gegevens kunnen bekeken worden op een scherm of uitgelezen worden met speciale software. Hiermee kan de geregistreerde data met grafieken en rapporten bekeken worden.

 

Er zijn 4 toepassingen mogelijk met de Fluke 1735 Power Logger:

Belasting analyses:
Controleert de capaciteit van een elektrisch systeem alvorens belastingen toe te voegen

Energieanalyses:
Meet het energieverbruik voor en na het aanbrengen van energiebesparende apparatuur, om het effect ervan aan te tonen

Metingen van harmonischen:
Achterhaalt problemen met harmonischen die kritieke apparatuur kunnen beschadigen of storen

Registratie van spanningsverschijnselen:
Bewaak op spanningsschommelingen die leiden tot onterechte resets, en op hinderlijke interventies van stroomonderbrekers