Dirks klimmaterialen ontwikkelt en produceert alles wat met trappen en ladders te maken heeft.

BVo inspecteert, digitaliseert en heeft het totale onderhoud van Dirks klimmaterialen in Helmond. Bestaande elektrische installaties dienen volgens de Arbo wetgeving periodiek geïnspecteerd te worden om te controleren of de installatie minimaal voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften zoals deze van kracht waren ten tijde van de aanleg van de installatie.

BVo installeert een afzuigsysteem in de productiehal met als doel de temperatuur in de zomermaanden naar beneden te krijgen.De inhoud van de hal wordt 2x per uur geventileerd met 4 stuks dakventilatoren van het type CAS3600.

Ook verzorgt BVo alle keuringen zoals Inspectie laagspanningsinstallatie volgens NEN 3140, Inspectie NEN1010 en de periodieke inspectie van het machinepark volgens NEN-EN 50110-1, NEN3140 en NEN2484.

Bij storingen aan de gebouwgebonden installaties  zorgen we dat er meteen een monteur paraat staan, om deze storing snel en adequaat op te lossen.